Een dienst bijwonen

Iedere zondag komen we als gemeente bij elkaar in een kerkdienst. Het doel van zo’n dienst is om God te ontmoeten en om samen te leren van Zijn woorden.

Zingen

Zingen neemt een belangrijke plek in in onze diensten. Door liederen (psalmen en gezangen) bemoedigen we elkaar, we verwoorden onze blijdschap en ons verdriet voor God en we brengen Hem eer.