Bijbellezen

Bijbellezen is belangrijk voor christenen. We geloven dat God in de Bijbel laat zien wie Hij is. De Bijbel is een bundel met losse boeken, die beschrijven hoe God vanaf het allereerste begin van de menselijke geschiedenis tot ongeveer het jaar 50 van onze jaartelling met mensen omging.
Een kern in de Bijbel is de komst van Jezus Christus naar deze aarde. We geloven, dat Hij Gods Zoon is en dat Hij mensen redt van de dood.
 


Het tweede deel van de Bijbel, dat gebeurtenissen beschrijft uit de eerste 50 jaar van onze jaartelling, gaat over de komst van Jezus en over het ontstaan van de eerste kerken.
Het speelt zich af in Israël en later in diverse landen rondom de Middelandse Zee, tijdens het Romeinse Rijk, onder de opvolgers van Julius Caesar, van Augustus tot Nero.

Als je meer wilt weten over de Bijbel kun je bijvoorbeeld boek Marcus of het boek Lucas (wat iets uitgebreider is) lezen, waarin wordt verteld wie Jezus Christus is en wat Hij deed. 

Marcus vind je hier (link naar Marcus),
Lucas vind je hier (link naar Lucas).

Wil je meer weten over het ontstaan van de eerste kerken, lees dan het boek Handelingen
(link naar Handelingen), het vervolg op Lucas.

In het boek Romeinen (link naar Romeinen) vind je meer uitleg over wat christenen geloven. Dit boek is een brief van Paulus, een Romeins-Joodse man, die rondtrok in Italië, Griekenland, Turkije en Israël. In deze brief legt hij de christelijke leer uit aan de pas gestichte kerk in Rome.

Jakobus, een tijdgenoot van Paulus, schreef een brief waarin hij praktische levenslessen geeft aan christenen. Zijn brief vind je hier (link naar Jacobus).

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.