Formulieren

Formulieren

Bij bijzondere gebeurtenissen gebruiken we teksten die door de gezamenlijke Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn vastgesteld. In deze teksten wordt onder andere uitgelegd wat de betekenis van zo’n gebeurtenis is.

U kunt deze formulieren vinden via: ngk.nl/formulieren.