Lid worden?

Lid worden?

Bezoek je onze kerkdiensten met regelmaat en wil je lid worden van de gemeente?
Neem dan contact op met de predikant of met één van de ouderlingen.

Er zijn in onze kerk een drietal soorten leden:

Regelmatig bezoekers: regelmatige bezoekers zijn mensen die wel de kerkdiensten bezoeken en ook graag op de hoogte blijven van wat er in de kerk gebeurd, maar die nog niet hebben besloten of ze zich echt bij onze gemeente willen aansluiten. Als regelmatig bezoeker verwachten we van je, dat je aanwezig bent in de diensten en daarin actief meedoet. Als regelmatig bezoeker kun je af en toe bezoek verwachten van één van onze kerkenraadsleden en wordt je op de hoogte gehouden van wat er in de kerk gebeurt.
Regelmatige bezoekers kunnen niet deelnemen aan het avondmaal, omdat de kern van het avondmaal is, dat je weet dat je leven voor altijd verbonden is met Jezus Christus en dat je overtuigd deel uitmaakt van deze gemeente.
Ook kunnen regelmatige bezoekers hun kinderen niet laten dopen, omdat bij de doop van de ouders wordt gevraagd, dat ze overtuigd zijn van de leer van deze gemeente en daar van harte mee instemmen.

Doopleden: doopleden zijn mensen die als kind met hun ouders zijn meegekomen naar de kerk en zo ook bij de gemeente horen. Maar ze hebben nog niet besloten dat ze zelf ook overtuigd zijn van hun geloof.
Een groot deel van de doopleden zijn kinderen: zij kunnen vaak nog niet de gevolgen overzien van geloven en zoeken nog of zij van harte willen instemmen met de christelijke leer, waar we in deze gemeente achter staan.
Om die reden kunnen doopleden ook niet deelnemen aan het avondmaal.
Als de (belijdende) ouders van doopleden willen beloven hen actief te helpen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen kunnen doopleden wel hun kinderen laten dopen.
Een reden voor dit verschil tussen doopleden en regelmatig bezoekers is, dat wij geloven, dat God er wil zijn voor gelovigen én voor hun kinderen. Kinderen van gelovige ouders horen volledig bij de kerk. En daarom mogen ook hun kinderen, de kleinkinderen van gelovigen, gedoopt worden: God belooft Zijn trouw door generaties heen.

Belijdende leden: belijdende leden zijn mensen die geloven dat ze in leven en sterven onlosmakelijk verbonden zijn met Jezus Christus. Ze geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ze willen hun leven met deze God delen.
Belijdende leden zijn bereid zich waar mogelijk in te zetten voor de gemeente: ze zien deze gemeente als de plaats waar mensen samen God dienen en samen Zijn gezin vormen.

Om belijdenis te doen volgen mensen meestal een traject van ongeveer een jaar waarin ze zich verdiepen in de kern van het christelijke geloof, zodat ze weten wat het betekent om belijdenis te doen en waar ze achter staan.