ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als gemeente zoeken we het goede voor de wereld waarin we leven. We hebben een boodschap van leven, van hoop en toekomst. We zijn ervan overtuigd dat God mensen liefheeft en opzoekt in Zijn Zoon Jezus Christus.
 


We zijn geen organisatie die uit is op winst. Geld dat we ontvangen gebruiken we voor de opbouw en instandhouding van de gemeente en voor de ondersteuning van mensen in nood. In onze begroting is dat zichtbaar: we maken kosten voor kerkgebouwen, predikanten, een universiteit. En we geven via de diaconie aan plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen.

Op deze pagina https://www.ngk.nl/anbi is meer te lezen over het beleid van de Nederlandse gereformeerde kerken waar wij deel van uitmaken.

Wilt u ons financieel steunen, dan kan dat. Geld dat u overmaakt naar
NL40 INGB 0000 0977 55 zal worden gebruikt voor de opbouw en instandhouding van de kerk, geld dat u overmaakt naar NL65 RBRB 0687 8122 83 zal worden gebruikt voor de ondersteuning van mensen in nood.